Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Quốc lộ 1A,xóm 9,Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

0975776396-096677639

amthuc.hth@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tiệc nướng ngoài trời

Giao hàng

Hóa đơn đỏ

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)