Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Bãi biển Thiên Cầm, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

0368841168

amthuc.hth@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)