Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

0988449441

amthuc.hth@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tiệc nướng ngoài trời

Thanh toán bằng thẻ

Tổ chức sinh nhật

Hóa đơn đỏ

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)